: Biblock till bibodar [March, 2022]

Biblock till bibodar

Biblock för observation av solitärbin i bibodar. Biblocken har frästa gångar som solitärbin kan bygga celler och lägga ägg och pollen i. I cellerna utvecklas sedan bina från ägg, till larv, puppa och bi. Cellerna kan inspekteras genom att öppna locket och titta genom glasskivan.

Gångarna har diameter 8, 6 och 4 mm, vilket passar flera olika arter av solitärbin. Om bina föredrar raka eller kurvade gångar är oklart. Därför kommer båda att finnas som alternativ i bibodarna. Bina väljer själva vilka gångar de föredrar, eller om de hellre vill bo i de borrade vedträna i biboden.

Exempel på olika håldiametrar för några olika arter av solitärbin är:

Citronbin (Hylaeus) 3-6 mm
Ullbin (Anthidium) 8-12 mm
Väggbin (Heriades) 6-10 mm
Blomsovarbin (Chelostoma) 4-11 mm
Murarbin (Osmia) 5-12 mm
Murarbin (Hoplitis) 5-10 mm
Tapetserarbin (Megachile) 8-13 mm
Pälsbin (Anthophora) 8-12 mm
Mindre träbi (Ceratina) 5-10 mm