: Skyltar till bibodar [February, 2022]

Bibod, QR-skylt

Skyltar till nya och gamla bibodar. Skyltarna är CNC-frästa i spillbitar av trä, målade, slipade och lackade. QR-koden länkar till bibod.gemenskapspraktik.se där en handbok för hur man bygger och underhåller en bibod kommer att publiceras framöver.