: Underhåll av bibodar [December, 2021]

Bibod vid Lötsjön. Foto: Erik Sjödin

[Bibod vid Lötsjön, Sundbyberg 2021]

Under hösten och våren 2021/22 kommer bibodarna i Marabouparken och vid Lötsjön i Sundbyberg att underhållas. Bibodarna har nu stått i parkerna sedan 2018 och i princip alla borrade vedträn i bodarna har bebotts av solitärbin. För att förhindra att parasiter får fäste och sprider sig i bibodarna har delar av de gamla vedträna bytts ut mot nya.

I botten av biboden var tidigare ett humlebo. Det har inte fungerat, vilket var väntat eftersom bon byggda åt humlor sällan attraherar humlor. Humleboet har därför ersatts med en “släpplåda” där borrade vedträn kan placeras för att tömmas på bin. Vedträn som ska bytas ut läggs under vintern i lådan. Tanken är att på våren kan bina sedan flyga ut ur vedträna och lådan men kommer inte att flyga tillbaka in i lådan och bygga nya bon i vedträna. Vedträna, som nu är tomma på bin, kan sedan eldas upp eller rensas. Om vedträn regelbundet byts ut eller rensas minskar risken att parasiter får fäste och sprids i biboden.

Framöver kommer bibodarna att förses med nya skyltar och bli en del av ett större projekt som inkluderar nya och vidareutvecklade bibodar samt en handbok i hur man bygger bibodar.