: Eldsoppa, Vårby gård [October, 2021]

Eldsoppa. Foto: Erik Sjödin

Eldsoppa
Vårby gård
Lördag 9/10 kl. 14.00 – kl. 19.00

Vi samlas på Vårby gårds bibliotek för ett kort samtal om hur böcker ingår i konstnären Erik Sjödins arbete. Sedan går vi upp på närbelägna Korpberget för eldsoppa och samtal om människans långa och komplexa relation till eld.

Från och med måndag 4/10 till lördag 9/10 finns en kastrull med böcker på Vårby gårds bibliotek. Böckerna i kastrullen belyser människans långa och komplexa relation till eld och kan lånas för att läsas på biblioteket och sedan lämnas tillbaka i kastrullen.

För anmälan till eldsoppan, mejla till: kristina.lindemann@huddinge.se

Eldsoppan är en del av Friluftsliv med Fullersta gård där Konstnärerna Juanma González, Susan Whitlow och Erik Sjödin bjuder in till utflykter i konstens anda i anslutning till olika delar av Huddingeleden.

Tillsammans med konstnären Erik Sjödin besöker vi två naturreservat i anslutning till Huddingeleden. I dessa andningshål kommer vi laga en varm och stark soppa kokad över eld med i huvudsak röda, orangea och gula ingredienser. Denna ”Eldsoppa” blir utgångspunkten för att prata om den röra mänskligheten ser ut att ha försatt sig i genom sitt intensiva användande av eld.

Samtalet mellan Erik Sjödin och alla deltagare kommer kretsa kring människans långa och komplexa relation till eld och idén om Pyrocen. Begreppet föreslår att det är användandet och kontrollerandet av eld som är den mest påtagliga av människans aktiviteter och att vi nu lever i en “eldens tidsålder” där eldens påverkan kan jämföras med isens under tidigare istider.