: Eldsoppa, KF Huset (2020) [October, 2021]

Konstfrämjandet in Västerbotten och KF Huset in Klöse, Nordmalings bjöd in konstnären Erik Sjödin till KF Huset i Klöse, Nordmalings, för att laga eldsoppa, experimentera kring eldstäder och samtala om människans långa och komplexa relation till eld. 

En eldsoppa är en varm och stark soppa kokad över eld med i huvudsak röda, orangea och gula ingredienser. Eldsoppa som begrepp kan också tolkas som en metafor för den röra mänskligheten ser ut att ha försatt sig i genom sitt intensiva användande av eld. 

En trestenseld är en av de äldsta, enklaste och mest grundläggande lösningarna för att koka mat över eld. Runtom i världen lagar tre miljarder människor fortfarande sin mat över mer eller mindre öppen eld och trestenseldar är fortfarande en av de vanligast förekommande spistyperna. 

Medan deltagarna lagade eldsoppa på trestenselden samtalade de kring olika aspekter av människans långa och komplexa relation till eld. Samtalet fortsatte senare i KF huset där deltagarna introducerades till böcker om eld och matlagning och idén om Pyrocen som beskriven av Stephen J. Pyne i essän “The planet is burning“. 

Pyrocen är ett begrepp som i likhet med antropocen föreslår att människans aktivitet kan likställas med tidigare geologisk aktivitet på Jorden. Pyrocen föreslår att det är användandet och kontrollerandet av eld som är den mest påtagliga av människans aktiviteter och att vi nu lever i en “eldens tidsålder” där eldens påverkan kan jämföras med isens under tidigare istider. 

OBS: Det är generellt inte tillåtet att elda annat än på anvisade platser. Innan du gör upp en eld: 1. Kolla med räddningstjänstens om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. 2. Elda inte när det blåser och är torrt, då sprider sig elden mycket fort. 3. Ha alltid släckningsutrustning till hands. 4. Se alltid till att vara minst två personer om något händer. 5. Se till att ha möjlighet att larma om olyckan skulle vara framme, till exempel med mobiltelefon.

Tack till KF Huset i Klöse och Konstfrämjandet i Västerbotten