: Naturen tar över – Utställningen [July, 2020]

Österängens öppna utekök. Foto: Österängens konsthall / Marcus Gyllborg.

[Österängens öppna utekök. Foto: Österängens konsthall / Marcus Gyllborg.]

Gemenskapspraktik deltar i “Naturen tar över – Utställningen” på Österängens Konsthall med material relaterat till projektet “Österängens öppna utekök“.

”Naturen tar över över” är ett projekt vars syfte är att undersöka om konstnärliga gestaltningar kan bidra till ökad biologisk mångfald i detaljplanerade områden. Antingen direkt – eller genom att kommentera eller ­belysa olika aspekter av artrikedom och diversitet.

Projektet vill också hitta sätt att vidga ­begreppet offentlig konst så att även tillfälliga eller semipermanenta uttryck kan representeras.

Sju svenska och internationellt verksamma ­konstnärer eller konstnärsgrupper kommer ­under sommaren 2020 att uppföra sinsemellan helt ­olika verk på området. “Naturen tar över – Utställningen” är en möjlighet för dig som besökare att fördjupa dig i konstnärernas gestaltningar och praktik.

Österängens öppna utekök. Foto: Österängens konsthall / Marcus Gyllborg.

[Österängens öppna utekök. Foto: Österängens konsthall / Marcus Gyllborg.]

Medverkande: Jan Carleklev, Jens Evaldsson, Gemenskapspraktik, Nonhuman Nonsense, SymbioLab, Katarina Vallbo, Sissi Westerberg.

Naturen tar över är ett samarbete mellan Österängens Konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna och finansieras av Statens Konstråd och Vätterhem.

Utställningen öppnar fredag 23 juni kl. 11.00 och pågår till 23 augusti.
På grund av rådande pandemi har vi en besöksrestriktion på 10 besökare åt gången.

Tänk på att inte besöka utställningen om du är sjuk!