: Vid bikuporna under tallarna [May, 2020]

Vid bikuporna under tallarna

[Vid bikuporna under tallarna, Gemenskapspraktik 2020]

Studiecirkeln “Människor och bin” hölls hos odlingskooperativet Under Tallarna i Järna som en del av projektet “Utlöparna” producerat av Konstfrämjandet i samarbete med Art Lab Gnesta och Under Tallarna sommaren 2015.

I studiecirkeln samlades en grupp människor och samtalade kring texter som på olika vis belyser människans långa och komplexa relation till honungsbin. “Vid bikuporna under tallarna” är en bok med bilder tagna i anslutning till studiecirkeln.

Boken är publicerad av Gemenskapspraktik och finns att köpa här. Här finns mer information om studiecirkeln “Människor och bin” samt ett tillhörande ljudspel.