: konsten.net [February, 2019]

[Erik Sjödin, “Vi bär fortfarande på elden”. Eldsoppa i samarbete med Askim Escape Pod och Hjällbo fritidsgård, 2018. Foto: Erik Sjödin.]

Konstens frågeformulär # 114: Erik Sjödin:

Beskriv din konst med tre ord: Undersökande, mångdisciplinär och tematisk.

Hur ser din arbetsprocess ut? Jag har ett antal ämnen som jag arbetar med sedan en tid tillbaka. Jag gör en hel del research om dessa, på internet, i böcker och i form av studiebesök av olika slag. Parallellt så funderar jag på idéer som kunde vara intressanta att genomföra, men jag gör oftast inte något av dem förrän det dyker upp ett sammanhang som jag kan delta i. Då jobbar jag fram något utifrån möjligheter jag ser i det sammanhanget, tid, och andra förutsättningar. Oftast bygger jag vidare på något jag gjort tidigare och vidareutvecklar ett pågående projekt. Sedan jobbar jag rätt mycket med dokumentation av det jag gör, framförallt för att presentera på internet och i bokform.

Vad inspireras du av? Individer och grupper som letar efter bra idéer och försöker genomföra dom trots små resurser. Samt konst, forskning och journalistik som visar på hur komplex världen är.

[Fritz Haeg, Edible Estates, 2005- , pågående initiativ att omvandla gräsmattor till odlingsbara köksträdgårdar. Foto: Fritz Haeg.]

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Jag har rätt mycket böcker i min arbetslokal och några konstgrejer jag fått tag i. Ibland sätter jag upp bilder som en del av arbetet med olika projekt.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Det är väldigt många som har varit viktiga, intressanta och inspirerande på olika sätt i olika perioder. Sedan jag började utarbeta en egen process är de viktigaste konstnärerna de personer som jag har haft kontakt med och ibland samarbetat med. Futurefarmers och Grizedale Arts är några som ligger nära det jag sysslar med själv idag.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Edible Estates av Fritz Haeg vore kul att ha gjort.

Vad är konst till för? Om någon hittar en användning för det så kan det vara till för det. Det är ett så stort begrepp att det är svårt att göra avgränsningar och ge enkla svar.

Vad är konst inte till för? Det är nog vettigt att inte söka alla svar i konsten.

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Åtgärder som gör det möjligt för människor att i större grad tänka fritt och styra hur de förfogar över sin tid.