Våra vänner pollinatörerna, Uppsala folkhögskola [September, 2018]

I workshoppen “Våra vänner pollinatöerna” vid Uppsala folkhögskola konstruerade studenter på skolan bostäder för solitärbin av material upphittat i närheten av skolan. Studenterna deltog i grupper med 15-20 studenter. Varje grupp självorganiserande sig och tog över byggandet från den tidigare gruppen. Totalt deltog runt sjuttio studenter i workshoppen.

Tillsammans sågade deltagarna av bitar av torra stockar och grenar som de sedan borrade hål i, klippte till bitar av vass, samt byggde ett större skydd av träplankor och en bit plasttak.