: Växtvandring med Slakthusområdets hembygdsförening [May, 2016]

Växtvandring och matlagning med Slakthusområdets hembygdsförening 2016. Foto: Erik Sjödin.

“Ett växande intresse för den gröna hållbara staden gör sig idag påmint på olika sätt i vårt samhälle, inte minst genom en växande skara stadsodlare och nyvunnet intresse för kolonilottsrörelsen. Det är många som när en vilja att bokstavligen sätta nävarna i jorden men långt från alla stadens invånare har tillgång vare sig till en trädgård eller en kolonitäppa. Finns det andra sätt att tänka kring odling? Hur kan vi inta och utforska våra gröna närområden? Och vad händer när vi gör det tillsammans?

Slakthusområdets Hembygdsförening välkomnar dig att vandra i vårt närområde tillsammans med Emelie Rekestad, trädgårdsmästare med specialkunskap om vilda ätliga växter. Under en eftermiddag utforskar vi tillsammans de grönområden som finns runt omkring Slakthusområdet och lär oss känna igen och plocka av de ätliga växter som finns där. Efter vandringen samlas vi på Slakthusatejéernas bakgård för att tillsammans tillaga växtfynden på ett vedeldat mobilt kök tillverkat av konstnären Erik Sjödin.”

Växtvandring och matlagning med Slakthusområdets hembygdsförening 2016. Foto: Erik Sjödin.

De mobila köken är del av projektet Vi bär fortfarande på elden. Tack till Slakthusområdets hembygdsförening, Emelie Rekestad och Slakthusatljéerna.