: Art Lab Gnesta [September, 2015]

Intervju med Erik Sjödin om den politiska biodlarens bibliotek. Art Lab Gnesta 2017.