: Litet bygge / Våra vänner pollinatörerna [May, 2015]

Som en del av kursen “Litet bygge” inom programmet för Inredningsarkitektur & Möbeldesign vid Konstfack 2014 och 2015 fick studenter i uppgift att bygga bostäder för solitärbin. Vid båda tillfällena fick kursdeltagarna arbeta utifrån ett faktamaterial framtaget för projektet Våra vänner pollinatörerna.

Vid det första kurstillfället arbetade studenterna fritt från materialet, vilket resulterade i ett flertal intressanta konstruktioner med stor estetisk variation. Vid närmare granskning och utvärdering i Vintervikens trädgård visade det sig dock att de flesta konstruktionerna i praktiken inte fungerade som bostäder pga att de antingen inte höll för väder och vind eller attraherade bin.

Vid det andra kurstillfället fick studenterna samma faktamaterial men även information om att en felaktig konstruktion kan bli en “dödsfälla” för bin. Detta resulterade i konstruktioner med mindre variation i färg, form och material men med större potential att i praktiken fungera tillfredställande som bostäder för solitärbin.