Rocket Stove at KF Huset [November, 2020]

Rocket Stove construction at KF Huset. Photo: Erik Sjödin.

[Improvised Rocket Stove Construction at KF Huset in Klöse]

In October 2020 Konstfrämjandet in Västerbotten and KF Huset invited artist and researcher Erik Sjödin to KF Huset in Klöse, Nordmalings, to cook fire soup, experiment with stoves and fireplaces, and talk about humans long and complex relationship to fire.

On the second day of the two day workshop a rocket stove was improvised from scrap material such as old metal buckets and ventilation-pipe. The idea with the improvised rocket stove was to explore the concept of integrating a wood fired stove for cooking next to the existing fire place. A wood fired stove can provide for additional outdoor cooking possibilities (such as boiling food), be fun to use, and useful in the event of a power outage. Eventually KF Huset might build a more permanent and thought through fireplace and outdoor kitchen at the site and the improvised rocket stove works as a pre-study that provides experiences useful in that process.

The stove was built as close as possible to dimensions recommended in the “Rocket Stove Design Guide” by Approvecho Research Center. The space between the stove pipe and the bucket was filled with gravel rather than insulating material such as perlite, which is not optimal in terms of efficiency, but the stove works and is very sturdy.

Rocket Stove at KF Huset. Photo: Erik Sjödin.

[Rocket Stove at KF Huset in Klöse.]


 
 
 
 


Naturen tar över – Utställningen [July, 2020]

Österängens öppna utekök. Foto: Österängens konsthall / Marcus Gyllborg.

[Österängens öppna utekök. Foto: Österängens konsthall / Marcus Gyllborg.]

Gemenskapspraktik deltar i “Naturen tar över – Utställningen” på Österängens Konsthall med material relaterat till projektet “Österängens öppna utekök“.

”Naturen tar över över” är ett projekt vars syfte är att undersöka om konstnärliga gestaltningar kan bidra till ökad biologisk mångfald i detaljplanerade områden. Antingen direkt – eller genom att kommentera eller ­belysa olika aspekter av artrikedom och diversitet.

Projektet vill också hitta sätt att vidga ­begreppet offentlig konst så att även tillfälliga eller semipermanenta uttryck kan representeras.

Sju svenska och internationellt verksamma ­konstnärer eller konstnärsgrupper kommer ­under sommaren 2020 att uppföra sinsemellan helt ­olika verk på området. “Naturen tar över – Utställningen” är en möjlighet för dig som besökare att fördjupa dig i konstnärernas gestaltningar och praktik.

Österängens öppna utekök. Foto: Österängens konsthall / Marcus Gyllborg.

[Österängens öppna utekök. Foto: Österängens konsthall / Marcus Gyllborg.]

Medverkande: Jan Carleklev, Jens Evaldsson, Gemenskapspraktik, Nonhuman Nonsense, SymbioLab, Katarina Vallbo, Sissi Westerberg.

Naturen tar över är ett samarbete mellan Österängens Konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna och finansieras av Statens Konstråd och Vätterhem.

Utställningen öppnar fredag 23 juni kl. 11.00 och pågår till 23 augusti.
På grund av rådande pandemi har vi en besöksrestriktion på 10 besökare åt gången.

Tänk på att inte besöka utställningen om du är sjuk!


 
 
 
 


The Rocket Stove / Grill at ÖÖUK [June, 2020]

[The rocket stove / grill at ÖÖUK.]

The idea with the stove in Österängens Öppna Utekök (Österängen’s Open Outdoor Kitchen) is to complement a common public outdoor grill solution with a wood fired rocket stove for expanded cooking possibilities and relatively safe and cosy interaction with fire.

Food can be cooked on the stove by placing a cooking pot or pan on top of the stove pipe and feeding the fire in the stove with wood sticks through the horisontal part of the L-shaped stove pipe. The grill is used just as a regular grill by putting charcoal on top of the gravel in the concrete pipe and then grilling the food on top of the grate.

[The rocket stove pipe in ÖÖUK.]

The rocket stove is welded from mild steel piping following instructions from the “Rocket Stove Design Guide” by Approvecho Research Center, with some slight modifications to accommodate this particular context.

A stove is always a balance between optimal heat transfer, usability and cost. In this case the horisontal part of the L-shaped stovepipe is slightly longer and wider in diameter than what’s ideal for optimal combustion. However, this allows for better placement of the cooking pot on top of the stove and easier feeding of fire wood. Also the stove pipe is insulated with regular gravel, and not f.ex. vermiculite which would’ve provide better heat retention in the pipe but required a more complicated integration of the stove in the grill.

The stove is integrated with the grill through a hole drilled through the concrete piping and secured with outdoor and heat safe cement plaster and the gravel that is filled up around the stove in the concrete pipe. On top of the concrete pipe is a grill grate cut to fit from non-galvanised expanded metal. The grate and a cooking pot or pan placed on it is kept at the right distance from the top of the stove pipe by distances welded onto the stove.

[Grilling vegetarian sausages and cooking potatoes at ÖÖUK.]

In practice the stove works very well and is able to bring a pot of potatoes as seen on the photo above to the boil in around 10 minutes.


 
 
 
 


Vid bikuporna under tallarna [May, 2020]

Vid bikuporna under tallarna

[Vid bikuporna under tallarna, Gemenskapspraktik 2020]

Studiecirkeln “Människor och bin” hölls hos odlingskooperativet Under Tallarna i Järna som en del av projektet “Utlöparna” producerat av Konstfrämjandet i samarbete med Art Lab Gnesta och Under Tallarna sommaren 2015.

I studiecirkeln samlades en grupp människor och samtalade kring texter som på olika vis belyser människans långa och komplexa relation till honungsbin. “Vid bikuporna under tallarna” är en bok med bilder tagna i anslutning till studiecirkeln.

Boken är publicerad av Gemenskapspraktik och finns att köpa här. Här finns mer information om studiecirkeln “Människor och bin” samt ett tillhörande ljudspel.


 
 
 
 


Fire and Cooking [April, 2020]

[Catching Fire, Richard Wrangham ]

“Like the control of fire, cooking is an element of culture. It has to be learned and such learning is done in groups. It demands some division of labour and mutual co-operation and, individual attention and patience. One has to watch the food from time to time and postpone eating it until it is well cooked and has cooled off a little. According to some authors, the attention people had to pay to their cooking would have supplied them with ‘the first subtle and intimate knowledge of matter’, this forming the basis for the further development of the empirical natural sciences.”

[Fire & Civilisation, Johan Goudsblom]

“In modern society fire might be hidden from our view, tidied away in the basement boiler, trapped in the engine block of a car, or confined in the power-station that drives the electrical grid, but we are still completely dependent on it. A similar tie is found in every culture. To the hunting-and-gathering Andaman Islanders of India, fire is “the first thing they think of carrying when they go on a journey,” “the center round which social life moves” and the possession that distinguishes humans from animals. Animals need food, water and shelter. We humans need all those things, but we need fire too.”

[Cooked, Michael Pollan]

“At bottom cooking is not a single process but, rather, comprises a small set of technologies, some of the most important humans have yet devised. They changed us first as a species, and then at the level of the group, the family, and the individual.”


 
 
 
 


Apoidea, Nässjö konsthall [April, 2020]

I Apoidea – en konstutställning om bin visas videoverk, teckningar, ljudverk, målningar, skulpturer av Cecilia Edefalk, Anders Knutsson, Anx Kupiainen, Håkan Rehnberg, Erik Sjödin och Ulrika Sparre.

Med utställningen Apoidea hoppas vi att kunna utvidga det människocentrerade perspektivet på vår omvärld och öka kunskapen kring binas betydelse. Sex samtidskonstnärer ger var sitt perspektiv på bin.

Utställningen visas i samverkan mellan Eksjö museum och Nässjö konsthall.
Curator: Kalinka Ussing.

Visas på: Nässjö konsthall 4 april–8 maj 2020

Program, Nässjö konsthall:

Onsdag 15 april
klockan 18.30
Meningen med bin
– Göran Bergengren

Författaren och poeten Göran Bergengren berättar om biets värld. Om bikupor, drönare, drottningar, olika sorters bin, vad de samlar in och vilken honung som blir resultatet. Historiskt, geografiskt, biets släktingar, här får vi veta allt om denna för människan livsnödvändiga varelse. Nässjö konsthall. Fri entré.

Lördag 25 april
klockan 11.15
Öppen Biverkstad

Vi tittar på utställningen och skapar egna spännande konstverk på temat bin tillsammans med konsthallens pedagog. Familjevisning klockan 11. Öppen verkstad 11.15–13.15. Nässjö konsthall. Fri entré. Samverkan med ABF.

Onsdag 6 maj
klockan 18.30
Bin, människor och framtiden
– Josefina Oddsberg Gustafsson

Josefina är grundare av Bee Urban och utbildad urbanekolog vid Stockholms Universitet och Stockholm Resilience Centre. Hon berättar om varför vi är beroende av att bina lever och mår bra och varför det är bra att ha bin i stan, samt hur bina mår. I den här föreläsningen låter vi biet guida oss från ängsmarker och balkongodlingar till våra matbord och vidare mot mänsklighetens framtid på den här planeten.Nässjö konsthall. Fri entré.


 
 
 
 


New Curriculum [March, 2020]

New Curriculum, Inland

[New Curriculum, Inland 2020]

New Curriculum is a publication by Inland / New Curriculum, in Spanish and English, printed on risograph and available as pdf. The publication includes an essay about The Political Beekeeper’s Library.

“New curriculum seeks to create a multidisciplinary knowledge program around the relationship between art, farmers’ knowledge and agroecology, First through the foundation of a Scientific-Artistic Committee of experts to design and equip this new curriculum content, which will then be expanded and contrast in practice with groups of students, farmers and herdsmen. These meetings take as practice space an Art and Agroecology Center as a pilot village or experimental rural nucleus and laboratory of these integral forms of rural development.

A fundamental part of transition for our societies toward sustainability lies in reuniting countryside-city, culture-nature, the territorial equilibrium and design and extension of productive systems, local economies and resilient, inclusive and sustainable communities. Specialists from various scientific fields (Ecological Economics, Sociology, Agronomy, Sustainable Engineering, Bioarchitecture) meet in teams that promote processes of Rural Agroecological Development. Their knowledge, nevertheless, lacks the ability to connect with local communities, to set up visions and values, to give form to a new culture. The artists, in turn, have to consolidate their creative labor, giving it functional value in these processes. The Art and Agroecology Center, as an experimental model village and laboratory promotes the synergy between areas of knowledge and its implementation, so that future multidisciplinary professionals together with local communities can extend transformative initiatives successfully.”


 
 
 
 


Österängen Open Outdoor Kitchen [February, 2020]

Model of Österängens Ope

[Model of Österängen Open Outdoor Kitchen, Scale 1:15]

Proposal for Österängens öppna utekök:

Österängens öppna utekök (Österängen Open Outdoor Kitchen) is an outdoor kitchen with a combined wood fired cooking stove and charcoal grill plus seating made of tree logs.

At the centre of the kitchen is a wood fired stove and charcoal grill which can be used for traditional grilling but also for boiling and frying food over fire. The wood fired stove is a so-called “rocket stove”. A simple, durable and energy efficient stove construction. The idea is that the stove can provide safe means to cook food over fire and provide more diverse cooking possibilities than a traditional grill does.

The purpose of the kitchen is to support a broadened food culture, outdoor well-being and social interaction, and to remind of and inform about humanities long relationship to fire. The tree logs that function as seating are from locally grown and cut trees. They create opportunities for various animals to find shelter and habitat and are therefore a small contribution to the areas biodiversity.

During the opening of the kitchen “fire soup” and stick bread will be cooked on the stove. A fire soup is a warm and spicy soup cooked over fire using primarily red, orange and yellow ingredients. There will also be conversations about humanities long and complex relation to fire and a performance where sounds from the fire and soup are amplified. After the opening the kitchen can be used freely by residents in the area and for activities arranged by Österängen konsthall. At Österängens konsthall there will be a lendable box with cooking utensils suitable for a gathering of five people, as well as a booklet with information about the kitchen and instructions for responsible fire use.

Österängens open outdoor kitchen is a project within the larger project “Naturen tar över” (Nature takes over) initiated and produced by Österängens konsthall during spring / summer 2020.